ELDRO24 bezpieczeństwo systemów miejskich

ELDRO24 to specjalistyczna platforma IT dla Smart City wspierająca systemy i urządzenia IoT, która posługuje się procesem cyfryzacji oraz uwierzytelnienia danych poprzez zastosowanie technologii blockchain. Wykorzystując sztuczną inteligencję, umożliwia automatyczne monitorowanie infrastruktury, a także kontrolowanie jakości i terminowości procesu jej utrzymania.

Do kogo kierujemy nasze działania?

Platforma ELDRO24 znajduje szerokie zastosowanie dla monitoringu infrastruktury technicznej w różnych branżach. W związku z realizacją projektów Smart City nasze działania kierujemy przede wszystkim do sektora publicznego.

Urzędy Miast i Samorządy

Zarządy Dróg Miejskich

Zarządy Dróg Wojewódzkich

Odziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Korzyści z wdrożenia ELDRO24

Systemy i urządzenia w mieście stanowią infrastrukturę krytyczną – kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma zarówno ich sprawność, jak i ciągłość przesyłu informacji do systemów centralnych. Równie istotne jest uwierzytelnianie danych, które dzięki technologii blockchain nie podlegają modyfikacjom z zewnątrz.

Przykładem infrastruktury krytycznej są urządzenia zintegrowane w ITS, np. sygnalizacje świetlne, tablice i znaki zmiennej treści, monitoring i wszelkiego rodzaju urządzenia IoT (Internet of Things).

Cyfryzacja procesu utrzymania infrastruktury poprzez wdrożenie platformy ELDRO24 umożliwia:

 • wzrost niezawodności działania urządzeń
 • integrację urządzeń różnych producentów

 • zachowanie standardu utrzymania
 • automatyzację rozliczeń i analiz

 • optymalizację kosztów

 • agregację zbiorów informacji w celu otwierania danych

90%

zgłoszeń generowanych przez system a nie przez informację telefoniczną

3x

większa wykrywalność awarii, co pokazuje ile informacji o awariach nie było wcześniej rejestrowanych

2x

skrócenie czasu przerw w działaniu urządzeń IoT

Automatyczne wykrywanie błędów przez system

Szybsza diagnoza wykrytych awarii

Zdalne usuwanie zgłoszonych awarii

Zwiększenie bezpieczeństwa

Obszary współpracy

Kompleksowa usługa serwisu
w trybie 24/7/365

Zajmujemy się dozorem infrastruktury technicznej oraz koordynacją pracy ekip utrzymaniowych. Niezawodność systemów IT oraz urządzeń IoT jest zagwarantowana zdalnemu centrum obsługi zdarzeń monitorującemu awarie i usterki infrastruktury oraz błędy systemów zarządzania.

Na miejsce, w którym wystąpił problem, za pomocą funkcji zdalnego operatora wysyłane są lokalne zespoły techniczne. Dzięki zastosowaniu cyfrowych narzędzi dla IoT kontrakty utrzymaniowe realizowane są z zachowaniem standardów SLA.

Usługa zdalnego centrum monitorowania i obsługi zdarzeń

Świadczymy usługę zdalnego monitorowania zdarzeń, działającą w trybie 24/7/365. Jest to w pełni wyposażone centrum dyspozytorskie, w którym – dzięki specjalistycznej platformie IT – operator ma bieżący podgląd stanu infrastruktury technicznej oraz automatycznie powiadamiany jest o awarii urządzeń czy systemu zarządzania.

Operator reaguje na zgłoszenie, zgodnie z wymogami danego kontraktu, świadcząc usługę wsparcia zdalnego, dzięki czemu nie jest konieczna organizacja takiego stanowiska pracy na terenie realizowanego kontraktu utrzymaniowego.

Utrzymanie zintegrowanych systemów zarządzania ruchem (ITS)

Świadczymy usługę zdalnego monitorowania zdarzeń, działającą w trybie 24/7/365. Jest to w pełni wyposażone centrum dyspozytorskie, w którym operator dzięki specjalistycznej platformie IT, posiada bieżący podgląd stanu urządzeń i systemów w Smart City.

Operator reaguje na automatycznie wpływające zgłoszenia, zgodnie z wymogami danego kontraktu, świadcząc usługę wsparcia zdalnego, dzięki czemu nie jest konieczna organizacja takiego stanowiska pracy na terenie realizowanego kontraktu utrzymaniowego.

Otwieranie danych z funkcjonujących systemów miejskich

Posiadamy doświadczenie w otwieraniu danych z funkcjonujących systemów źródłowych bez wywierania wpływu docelową pracę. Nasz zespół opracował bezpieczną i wydajną architekturę rozwiązania oraz zaimplementował ją produkcyjnie. Odpowiednio odseparowane dane są udostępniane w standardach Datex2 oraz GTFS-RT. Pozwoliło to na umieszczenie określonych zbiorów danych w Krajowym Punkcie Dostępu (KPD) oraz w serwisach Google.

W przypadku ELDRO24 pełni on nie tylko funkcję platformy do zarządzania utrzymaniem infrastruktury, ale również hurtowni danych gromadzącej szereg informacji z urządzeń zintegrowanych w systemie.

Sprawdź możliwość wdrożenia ELDRO24

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, jeśli nie wiesz czy platforma ELDRO24 miałaby zastosowanie w Twoim mieście. Przedstaw nam problemy z jakimi się spotykasz w utrzymaniu infrastruktury.

Kontakt

Jak zbudowana jest platforma?

Platforma ELDRO24 składa się z dwóch paneli: Panelu Klienta – zarządcy infrastruktury oraz Panelu Operatora – jednostki realizującej kontrakt utrzymaniowy.

Panel Klienta

Funkcjonalności:

 • podgląd aktualnego stanu infrastruktury
 • interaktywny interfejs przedstawiony za pomocą cyfrowej mapy

 • dostęp do Dziennika Zgłoszeń
 • dostęp do Dziennika Eksploatacji
 • raportowanie
 • dodawanie zdjęć do zgłoszenia (np. awarii)
 • aplikacja responsywna na urządzenia mobilne

Korzyści:

 • bieżący podgląd na zgłaszane awarie i wykonywane prace konserwacyjne z zakresu bieżących napraw

 • aktualna informacja o stanie urządzeń
 • zautomatyzowane generowanie raportów i analiz
 • monitoring realizacji kontraktu – wszelkie czynności operatora są rejestrowane w systemie
 • ułatwiony system rozliczania prac i tym samym naliczania kar umownych dla operatora

Panel Operatora

Funkcjonalności:

 • automatyczna rejestracja zdarzeń
 • ułatwienie dla realizacji kontraktów o różnym zakresie
 • nadzór nad realizacją prac utrzymaniowych zgodnie z wymogami SLA

 • koordynacja prac ekip serwisowych (podwykonawców)
 • całodobowy nadzór nad monitorowaną infrastrukturą
 • zróżnicowane poziomy dostępu dla użytkowników
 • automatyczne generowanie raportów i analiz
 • przechowywanie dokumentacji
 • ustalenie priorytetów zgłoszeń i ich obsługi

Korzyści:

 • całodobowy podgląd na bieżący stan wszystkich urządzeń
 • optymalizacja pracy – tworzenie harmonogramów prac konserwacyjnych, prognozowanie zapotrzebowania na ekipy serwisowe
 • możliwość określenia priorytetów poszczególnych zgłoszeń
 • możliwość szybszego reagowania na awarie/usterki zgodnie z czasami reakcji ustalonymi w kontrakcie z zarządzającym, a w konsekwencji uniknięcia płacenia kar umownych
 • możliwość potwierdzenia zarządzającemu wykonania ustaleń i zadań objętych kontraktem

Rozwiązania blockchain w ELDRO24

Dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego wdrożyliśmy technologię technologii DLT (technologie rozproszonego rejestru) i blockchain. Dzięki temu ELDRO TECHNOLOGIE rozwinęły nową funkcjonalność w autorskim systemie ELDRO24, polegającą na zabezpieczeniu przesyłu danych z czujników i sterowników IoT (Internet of Things).

ELDRO24 w chmurze

W ramach partnerstwa z Chmurą Krajową – najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą chmury obliczeniowej w Polsce – ELDRO24 funkcjonuje w technologii GCP (Google Cloud Platform). Nasze rozwiązanie wdrażamy w modelu SaaS (Software as a Service), dzięki czemu miasto staje się użytkownikiem usługi, a nie administratorem infrastruktury związanej z systemem. Natomiast skalowalność rozwiązania gwarantuje wdrożenie ELDRO24 w technologii Google Kubernetes Engine.

Zalety modelu SaaS to:

 • bezpieczeństwo dostępu oraz przechowywania danych systemu ELDRO24
 • łatwość użytkowania wymagany jest jedynie dostęp do przeglądarki internetowej z dowolnej lokalizacji

 • stałe miesięczne opłaty abonamentowe
 • dostęp do najnowszej wersji oprogramowania bez ingerencji w stanowisko pracy
Dowiedz się więcej

Technologia dla miast

Jesteśmy na mapie Technologii dla Miast, opracowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Rozwiązanie ELDRO24 znalazło się w grupie dotyczącej zarządzania infrastrukturą.

Sprawdź szczegóły

ELDRO24 w mediach

„Za kulisami miast przyszłości”

Gdzie w przestrzeni miejskiej wykorzystywany jest Internet Rzeczy? Co się dzieje, kiedy wysiadają światła na skrzyżowaniu? Czy nasze drogi są przygotowane na wdrożenie cyfrowych narzędzi na miarę XXI wieku?

Przeczytaj całość

Konsultacje

Porozmawiajmy co możemy zrobić dla Twojego miasta przy użyciu platformy ELDRO24.

Marcin Piekarek

Dyrektor ds. Operacyjnych

Paulina Marcinkowska

Nasze Artykuły

Jeśli interesuje Cię więcej informacji o ELDRO24, sprawdź nasze artykuły.

 • Otwarte Dane w świecie nowych technologii, niezmiennie stanowią jeden z głównych tematów rozważanych przez inżynierów. Pomimo postępu wciąż borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi udostępniania, bezpiecznego przesyłu czy w końcu ponownego wykorzystania danych przez programistów i obywateli.

  Zobacz cały artykuł
 • ELDRO TECHNOLOGIE nawiązało współpracę z Chmurą Krajową w zakresie usług związanych z korzystaniem i przenoszeniem danych oraz systemów do chmury.

  Zobacz cały artykuł
 • ELDRO TECHNOLOGIE uczestniczy w II etapie projektu INZNAK jako partner technologiczno-wdrożeniowy.

  Zobacz cały artykuł