Otwarte Dane
w każdym mieście

Otwarte dane to strategiczny zasób w rozwoju inteligentnych miast każdej wielkości – nie tylko dużych aglomeracji. W ramach usługi pomagamy jednostkom publicznym spełnić ustawowe zobowiązania w zakresie otwierania danych oraz w efektywny sposób wdrożyć ten proces.

Otwarte Dane
w każdym mieście

Otwarte dane to strategiczny zasób w rozwoju inteligentnych miast każdej wielkości – nie tylko dużych aglomeracji. W ramach usługi pomagamy jednostkom publicznym spełnić ustawowe zobowiązania w zakresie otwierania danych oraz w efektywny sposób wdrożyć ten proces.

Czym są Otwarte Dane?

Otwarte dane (ang. Open Data) to ustrukturyzowane zbiory danych pochodzących z procesów zarządzania miastem. Udostępniane są na specjalnych platformach w formie plików możliwych do dalszego przetwarzania. Dzięki temu dane miejskie podlegają analizie i ponownemu wykorzystaniu.

Jakie dane możemy  udostępnić?

Dane statyczne

Dane, które nie ulegają częstym zmianom, np. rozkłady jazdy, wykaz linii komunikacji miejskiej, lista przystanków (w tym współrzędne i funkcje, np. przystanki na żądanie), dane demograficzne miast i dzielnic, statystyki dotyczące ruchu turystycznego lub rowerowego.

Dane dynamiczne

Dane przedstawiające aktualny stan rzeczy, np. pozycje GPS pojazdów transportu zbiorowego, bieżące opóźnienia komunikacji miejskiej, dane z Tablic Informacji Pasażerskiej, zajętość miejsc parkingowych, pomiary stacji meteo i jakości powietrza czy natężenia hałasu.

Dlaczego warto otwierać dane?

 • otwarte dane mogą stanowić surowiec do budowy aplikacji, serwisów czy usług
 • przyczyniają się one do większej partycypacji mieszkańców w decydowaniu o mieście czy danym regionie

 • jest to forma współpracy sektora publicznego z prywatnym
Nawiąż współpracę
 • zwiększają potencjał miasta dla inwestorów
 • nadają przejrzystość i skuteczność funkcjonowania organów administracji publicznej

 • wpływają pozytywnie na aspekty wizerunkowe miasta

 • regulacje prawne zobowiązują podmioty publiczne do udostępniania danych

Droga do Otwartych Danych

Analiza sytuacji

 • audyt wewnętrzny pod względem prawnym i organizacyjnym
 • opracowanie polityki otwartych danych
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu otwierania danych w mieście

Dostosowanie systemów

 • inwentaryzacja systemów miejskich
 • analiza pod kątem praw autorskich oraz rodzajów licencji
 • analiza, projektowanie oraz wdrożenie interfejsu otwartych danych dla systemów typu legacy

Wdrożenie platformy

 • inwentaryzacja zbiorów danych
 • wdrożenie platformy otwartych danych (np. CKAN)
 • dostosowanie platformy do potrzeb jednostki miejskiej z uwzględnieniem modułu danych dynamicznych
Sprawdź szczegóły

Kto udostępnia dane?

Dane udostępniane są przez podmioty w celu usprawnienia zarządzania miastem. Do tej grupy w szczególności należą:

Miasta

Jednostki samorządowe

Spółki komunalne

Osoby prawne kontrolowane

Zarządy dróg i komunikacji publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Państwowe jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

Dlaczego podmioty są zobowiązane do udostępniania danych?

Aktualnie ponowne wykorzystywanie danych jest obszarem regulowanym przez prawo Unii Europejskiej, dlatego nowa ustawa została uchwalona zgodnie ze standardami unijnymi.

Otwieranie danych przez sektor publiczny jest przedmiotem regulacji prawnych i programów celowych:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego uchwalona 11 sierpnia 2021 r.
 • Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji

5 poziomów otwartości danych

Poza przepisami prawnymi w ostatnich latach zostały wypracowane spójne dobre praktyki związane z udostępnianiem danych.

1 poziom

Najmniej otwarty poziom, na którym dane udostępniane są jako zdjęcia dokumentu.

2 poziom

Dane przygotowane są do odczytu maszynowego.

3 poziom

Dane są otwarte, a dostęp do nich nie jest ograniczony.

4 poziom

System jest w pełni otwarty, dane opatrzone są metadanymi opisującymi zbiór.

5 poziom

Dane połączone są z innymi źródłami, dzięki czemu znany jest kontekst.

Jesteś przedstawicielem sektora JST? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Otwieranie danych krok po kroku

Czy w Twoim mieście funkcjonuje polityka otwartych danych? Proces otwierania danych związany jest z wieloma aspektami: prawnymi, technologicznymi, organizacyjnymi i finansowymi. ELDRO TECHNOLOGIE kompleksowo przeprowadza przez proces otwierania danych – od konsultacji po audyty do wdrożenia, uwzględniając wszystkie Twoje potrzeby.

Audyt prawny

Analiza dokumentów prawa miejscowego, umów, zarządzeń, regulaminów pod kątem przydatności w procesie otwierania danych oraz sprawdzenie licencji, praw własności danych, ich zbiorów, systemów informatycznych, w których dane zostały wytworzone.

Przygotowanie dokumentów i aktów prawnych

Po szczegółowej analizie wspólnie z Klientem opracujemy politykę otwartych danych oraz niezbędne akty prawa miejscowego przygotowujące urząd i jednostki mu podległe do jak najszerszego otwarcia danych, chroniąc w ten sposób decydentów i pracowników przed podjęciem niezgodnych z prawem decyzji, a obywateli przed naruszeniem prywatności.

Audyt organizacyjny

Należy być pewnym, że struktura organizacyjna urzędu i podległych jednostek będzie odpowiednio przygotowana do proces otwierania danych, a publikacja otwartych danych nie okaże się zbyt uciążliwa czy kosztowna dla jednostki. Dlatego struktura JST oraz jednostek podległych zostanie poddana szczegółowej analizie i opisowi.

Opracowanie optymalnego projektu wdrażania otwartych danych

Otwieranie danych wymaga podejścia interdyscyplinarnego – pomagamy w określeniu zespołu wdrożeniowego i umiejscowieniu go w strukturze JST. W trakcie procesu osoby zaangażowane zostaną przeszkolone w zakresie prawnych i technicznych aspektów otwierania danych.

Audyt technologiczny

Celem ustalenia planu otwierania danych konieczna jest inwentaryzacja systemów miejskich (źródłowych), która pozwoli na określenia zbiorów danych. Ponadto analizie podlega istniejąca infrastruktura serwerowa i możliwości jej wykorzystania oraz zastosowania architektury chmurowej.

Zaprojektowanie i wdrożenie platformy do otwierania danych

Zgodnie z zasobami i możliwościami organizacyjnymi wdrażana jest platforma CKAN zmodyfikowana o moduł danych dynamicznych, które stanowią najbardziej wartościowe źródło informacji. Możliwe jest wykorzystanie chmury Google Cloud Platform w modelu SaaS (Software as a Service), dzięki czemu JST nie ponosi wydatków inwestycyjnych, ale stałe miesięczne opłaty.

Chcesz poznać więcej szczegółów procesu otwierania danych? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Otwarte Dane w mediach

Otwarte dane nie tylko w aglomeracjach miejskich”

Mówi się, że dane to nowe paliwo, to nowa ropa XXI wieku, która stanowi podstawę wysoko rozwiniętej gospodarki opartej o informacje. Dotyczy to w takim samym stopniu sektora publicznego, naukowego, jak i prywatnego. Jak udostępniać dane, żeby bez przeszkód mogli z nich korzystać interesariusze oraz dlaczego rozwiązania chmurowe wspierając te działania, wyprzedzają tradycyjny model budowania własnej infrastruktury IT?

Przeczytaj całość

Nasze kompetencje w zakresie otwierania danych

ELDRO TECHNOLOGIE jest częścią Grupy ELDRO realizującej zadania dla sektora publicznego od ponad 30 lat. Dlatego nasze projekty związane z infrastrukturą techniczną, realizujemy je od budowy po integrację z urządzeniami IoT i systemami IT.

Działając w obszarze Smart City, zajmujemy się wdrażaniem ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), dla których zbiory danych mają kluczowe znaczenie podczas funkcjonowania. Stanowią również źródło informacji dla miast, podejmujących decyzje na ich podstawie, oraz umożliwiają tworzenie nowatorskich analiz przez podmioty zewnętrzne.

Dzięki doświadczeniu w obszarze tych systemów, posiadamy kompetencje w zakresie:

 • otwierania danych drogowych oraz danych transportu zbiorowego

 • wdrożenia platformy dla danych dynamicznych
 • znajomości protokołów Otwartych Danych GTFS-RT i Datex2, dzięki czemu możliwe jest na przykład naniesienie pozycji GPS pojazdów transportu zbiorowego w serwisach Google

 • pracy z systemem CKAN jednym z najpopularniejszych rozwiązań do prezentacji Otwartych Danych

 • integracji z systemami ITS/Smart City

Konsultacje

Porozmawiajmy co możemy zrobić dla Twojego miasta w zakresie otwierania danych.

Paulina Marcinkowska

Paulina Marcinkowska

Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu

Marcin Piekarek

Dyrektor ds. Operacyjnych

Paulina Marcinkowska

Nasze Artykuły

Jeśli interesuje Cię więcej informacji o otwartych danych sprawdź nasze artykuły.

 • Otwarte Dane w świecie nowych technologii, niezmiennie stanowią jeden z głównych tematów rozważanych przez inżynierów. Pomimo postępu wciąż borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi udostępniania, bezpiecznego przesyłu czy w końcu ponownego wykorzystania danych przez programistów i obywateli.

  Zobacz cały artykuł
 • ELDRO TECHNOLOGIE nawiązało współpracę z Chmurą Krajową w zakresie usług związanych z korzystaniem i przenoszeniem danych oraz systemów do chmury.

  Zobacz cały artykuł
 • ELDRO TECHNOLOGIE uczestniczy w II etapie projektu INZNAK jako partner technologiczno-wdrożeniowy.

  Zobacz cały artykuł