Przykładowe case study

Choose to import Avada Builder Library content. You can import either your saved containers, columns and elements, or your saved full page templates. Click "Choose File" and select your Avada Builder XML file.

Inwestor

Four4Eco

Zleceniodawca

Oczyszcalnia ścieków

Czas realizacji

IX 2020 – I 2021

Lokalizacja

Józefów na Wisłą (woj. lubelskie)

Szczegóły realizacji

W 2020 roku oczyszczalnię objęto kompleksową modernizacją i rozbudową. Spółce T247 powierzono zadanie wykonania instalacji elektrycznych oraz instalacji AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki). Prace objęły większą część znajdujących się na terenie oczyszczalni obiektów – w tym budynek technologiczny, wielofunkcyjne reaktory, zbiornik zagęszczania osadu, zbiornik magazynowania i stabilizacji tlenowej osadu, studzienki pomiarowe, automatyczną stację zlewną, pompownię ścieków surowych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację dmuchaw, stację odwadniania osadu i rozdzielnię wentylacji.

Oczyszczalnia została zmodernizowana zgodnie z nowoczesnymi technologiami, ułatwiającymi nadzór nad przebiegiem procesu oczyszczania oraz utrzymanie sprawnej infrastruktury. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka umożliwia weryfikację szeregu wskaźników, takich jak:

 • czas pracy poszczególnych urządzeń
 • informacje o postoju/wydajności pracy urządzeń
 • awarie w systemie
 • odczyty procesowe
 • stężenie czynników fizykochemicznych (np. tlenu)
 • poziom ciśnienia

Spółka T247 dostarczyła stację dyspozytorską wyposażoną w oprogramowanie do wizualizacji wyżej wspomnianych wskaźników, obrazujących proces technologicznego oczyszczania biologicznego oraz mechanicznego.

Zakres wykonanych prac

 • montaż koryt kablowych i ułożenie kabli
 • montaż rozdzielnic wraz z wykonaniem niezbędnego zasilania
 • ułożenie i obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
 • montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych wyposażonych w czujniki ruchu
 • montaż słupów oświetleniowych oraz wysięgników rurowych
 • montaż opraw oświetleniowych wewnątrz budynków (w tym opraw awaryjnych i ewakuacyjnych)
 • podłączenie agregatu
 • montaż przepustów wodo- i gazoszczelnych w fundamencie
 • wykonanie złączy kontrolnych oraz montaż przewodów odprowadzających

Lokalizacja realizacji

Galeria zdjęć realizacji

Inne realizacje z tego zakresu: