Szczegóły programu

W ciągu 3 lat zostanie zrealizowane niemalże 700 zadań o wartości ok. 400 mln zł. Warte wspomnienia jest to, że w 2018 roku koszty poniesione w wyniku wypadków drogowych wyniosły 44,9 mld zł, a koszty kolizji 111,7 mld zł. Zatem kwota przeznaczona na modernizację stanowi jedynie mały ułamek opłat uiszczonych w ubiegłych latach w związku ze zdarzeniami drogowymi.

Najważniejsza w projekcie PBID jest ochrona przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz przyznaniem pierwszeństwa pieszym wyrażających zamiar przejścia przez jezdnię. Nie są to jednak jedyne modernizacje, które zostały ujęte w planie Ministerstwa Infrastruktury. Znaczna część zaplanowanych zmian na drogach dotyczy projektowania i przeprojektowywania układów inżynierii ruchu.

„Działając jako Grupa ELDRO skupiamy się na projektach inżynierii ruchu z zastosowaniem nowych technologii takich jak detekcja pieszych czy zliczanie miejsc parkingowych. Realizujemy zadania związane z szeroko pojętą infrastrukturą techniczną, m.in.: integrujemy systemy ITS z urządzeniami technicznymi, projektujemy i budujemy oświetlenia na przejściach dla pieszych, czy zajmujemy się budową systemów priorytetu dla komunikacji miejskiej” – dodaje Marcin Piekarek, Dyrektor ds. Operacyjnych ELDRO Technologie.

Działania te mają znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększają przepustowość dróg, jednocześnie w dużej mierze realizując założenia projektowe PBID.

Więcej informacji na temat Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Podobne wpisy

Przeczytaj nasze inne artykuły o podobnej tematyce:

  • ELDRO TECHNOLOGIE uczestniczy w II etapie projektu INZNAK jako partner technologiczno-wdrożeniowy.

    Zobacz cały artykuł
  • W związku z rozwojem idei otwartych danych 11 sierpnia 2021 roku ustawodawca opublikował dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystania informacji pochodzących z przedsiębiorstw publicznych i danych badawczych finansowanych ze środków publicznych.

    Zobacz cały artykuł
  • Na kanwie rozwiązań Smart City i nowych technologii powstają coraz nowsze rozwiązania systemowe wykrywania pieszych na przejściach.

    Zobacz cały artykuł