Interpretacja ustawy

„Dotychczas również obowiązywały zasady, tzw. dobre praktyki, dotyczące udostępniania danych, nie były one jednak uregulowane prawnie, więc przestrzeganie pewnych reguł przez instytucje państwowe nie było obowiązkowe. Do podstawowych zasad należały: aktualność, kompletność, poprawność formalna (kontrola danych, reguły poprawności), wiarygodność, jednorodność, brak redundancji (nadmiarowości/powtórzeń), naturalny język danych (gdy ma on znaczenie) format przeznaczony do odczytu maszynowego” – komentuje Marcin Piekarek, Dyrektor ds. Operacyjnych ELDRO Technologie.

Wytyczne zawarte w nowej ustawie skupiają się głównie na obowiązku udostępniania danych o wysokim poziomie i wartości, które mają być publikowane nieodpłatnie i w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pomocą interfejsów API. Drugą kategorią danych, o których mówi ustawa są dane dynamiczne, czyli informacje podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane dotyczące komunikacji miejskiej czy dane gromadzone przez stacje meteorologiczne).

Prawny status dotyczący otwartych danych koncentruje się na realizacji sześciu celów:

 • zwiększeniu dostępności danych w portalu dane.gov.pl

 • poprawie interoperacyjności i jakości danych

 • wzroście wykorzystywania i wymiany danych

 • stymulowaniu rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych

 • współpracy z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych

 • podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększaniu świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych

Pełna treść ustawy dostępna jest pod tym linkiem.

Podobne wpisy

Przeczytaj nasze inne artykuły o podobnej tematyce:

 • Otwarte Dane w świecie nowych technologii, niezmiennie stanowią jeden z głównych tematów rozważanych przez inżynierów. Pomimo postępu wciąż borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi udostępniania, bezpiecznego przesyłu czy w końcu ponownego wykorzystania danych przez programistów i obywateli.

  Zobacz cały artykuł
 • ELDRO TECHNOLOGIE nawiązało współpracę z Chmurą Krajową w zakresie usług związanych z korzystaniem i przenoszeniem danych oraz systemów do chmury.

  Zobacz cały artykuł
 • Program Bezpieczna Infrastruktura Drogowa (PBID) 2021-2024 realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz minimalizację liczby wypadków na polskich drogach o ponad 40%.

  Zobacz cały artykuł