Artykuł oryginalnie został opublikowany na łamach magazynu Newsweek Polska.

Żółte, pulsujące światło na skrzyżowaniu nie oznacza niczego dobrego. To wstęp do testujących cierpliwość korków oraz sygnał, by wzmóc czujność, bo bez działającej sygnalizacji nietrudno o stłuczkę. Problem znają praktycznie wszyscy… ale czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje dalej? Kto i w jaki sposób dowiaduje się o awarii? Czyim obowiązkiem jest jej naprawienie? Jakie metody są stosowane, by przywrócić normalny ruch uliczny i ile przewiduje się na to czasu?

Utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi priorytet dla dwóch grup interesariuszy – właścicieli infrastruktury oraz firm utrzymaniowych. Do pierwszej z nich należą zarządy dróg w miastach, gminach i województwach oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie sygnalizacji, zlecają naprawy i konserwację firmom utrzymaniowym – od których sposobu i szybkości działania zależy finalny efekt.

Automatyczne zgłoszenie awarii

Do niedawna głównym źródłem informacji o usterkach były telefoniczne zgłoszenia od użytkowników dróg lub zarządcy infrastruktury. W wielu rejonach Polski nadal tak jest, jednak w województwie pomorskim problemy w działaniu sygnalizacji świetlnej, oświetlania ulicznego oraz urządzeń podłączonych do Inteligentnych Systemów Transportowych są rejestrowane automatycznie, za pośrednictwem systemu do zarządzania utrzymaniem technicznej infrastruktury drogowej. Wdrożona platforma informatyczna pozwoliła na integrację sterowników wszystkich podłączonych do niej urządzeń, a tym samym monitorowanie ich działania i raportując wszelkie pojawiające się błędy. 

– Jako firma realizująca kontrakty utrzymaniowe od prawie 30 lat, doskonale rozumiemy problemy, z którymi borykają się zarówno właściciele infrastruktury, jak i przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymaniowe. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stworzyliśmy platformę ELDRO24 do zarządzania techniczną infrastrukturą drogową i okołodrogową. To nowoczesne oprogramowane nie tylko usprawnia proces utrzymania, ale także umożliwia śledzenie jego przebiegu wszystkim interesariuszom. – mówi Mirosław Eggert, prezes Grupy ELDRO.

Jak to działa?

Sygnalizacja świetlna jest częścią tzw. infrastruktury krytycznej, której sprawność wpływa na poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Dlatego jednym z kluczowych zadań jest usprawnianie jej działania poprzez wdrażanie rozwiązań IT, zaś od firm utrzymaniowych wymaga się systematycznej konserwacji oraz dokonywania bieżących napraw.

Gdy zgłoszenia o awariach wpływały wyłącznie drogą telefoniczną, działania firm utrzymaniowych były uzależnione od otrzymania lub nieotrzymania informacji. Wielu usterek nie wychwytywano lub zauważano je dopiero po pewnym czasie, co zmniejszało poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od momentu wdrożenia na Pomorzu systemu ELDRO24 liczba zgłoszeń telefonicznych spadła ze 100% do 9% – przy czym równocześnie nastąpił niemal 3-krotny wzrost rejestrowanych awarii. Trudno o lepszy obraz tego, jak wielu problemów w funkcjonowaniu infrastruktury nie można było zdiagnozować i usunąć bez użycia systemu IT. 

– Platforma ELDRO24 pozwala na monitoring stanu urządzeń w czasie rzeczywistym, czyli na bieżąco. Sterowniki urządzeń takich, jak sygnalizacje świetlne, znaki zmiennej treści, tablice informacji pasażerskiej oraz parkingowej komunikują się z nim bezprzewodowo i wysyłają informacje o awariach. Operatorzy firmy utrzymaniowej – którzy przez całą dobę nadzorują system – natychmiast otrzymuje te dane, co pozwala im bezzwłocznie ocenić skalę problemu i właściwie zareagować, naprawiając urządzenie zdalnie lub wysyłając pogotowie sygnalizacji świetlnej na miejsce awarii. – wyjaśnia Damian Derebecki, Dyrektor ds. Rozwoju ELDRO TECHNOLOGIE.

Informacje w systemie są zapisane w postaci tzw. logów, czyli danych na temat poszczególnych zdarzeń oraz podejmowanych przez operatora działań. Pozwalają one na śledzenie przebiegu procesu utrzymania i umożliwiają właścicielowi infrastruktury weryfikację, czy firma utrzymaniowa wywiązuje się z wytycznych zawartych w umowie. Wszystkie kontrakty utrzymaniowe zawierają wymogi SLA (ang. Service Level Agreement) wskazujące ramy czasowe, w których wykonawca musi podjąć działania zmierzające do usunięcia awarii oraz wywiązać się z zadania. To aspekt, który wymusza na firmach utrzymaniowych skuteczną realizację działań serwisowych i jest kluczowy przy rozliczeniach oraz naliczaniu kar za nie wywiązanie się z warunków umowy. Czytelny i łatwy w obsłudze interfejs ELDRO24 umożliwia korzystanie z systemu zarówno właścicielom infrastruktury, jak i firmom utrzymaniowym, a także ustawianie różnych poziomów dostępu. 

– Warto zaznaczyć, że platforma ELDRO24 jest narzędziem, które nieustannie się rozwija. Podążamy za rozwojem nowych technologii i branży Smart City, wprowadzając nowe funkcjonalności i w pełni odzwierciedlając ewoluujący proces obsługi zgłoszeń. W ostatnim czasie wdrożona została m.in. technologia blockchain, do tej pory kojarzona głównie z sektorem finansów – dodaje Damian Derebecki.

Blockchain, zwany również „łańcuchem zaufania”, jest technologią stosowaną m.in. w zakresie autoryzacji zdjęć przesyłanych jako poświadczenie usterki oraz realizacji czynności serwisowych. Cyfrowe potwierdzanie (czyli tzw. notoryzacja) stanowi swoisty certyfikat gwarantujący, że dane i zdjęcia pochodzą z potwierdzonego źródła i od momentu powstania nie zostały zmodyfikowane.

Korzyści operacyjne, finansowe i… wizerunkowe

– Platformę ELDRO24 wdrożyliśmy w 2019 roku na potrzeby kompleksowego utrzymania sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku. Ponadto wykorzystujemy ją przy realizacji kontraktów utrzymaniowych dla urządzeń zainstalowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, działającego na obszarze Trójmiasta – mówi Paweł Piechowiak, członek zarządu Grupy ELDRO.

Jedną z zalet takiego systemu IT, dającą bezpośrednie korzyści firmom utrzymaniowym, jest możliwość optymalizacji harmonogramów prac konserwacyjnych oraz prognozowanie zapotrzebowania na ekipy serwisowe. Łatwiejsze stało się też określenie priorytetów poszczególnych zgłoszeń i decydowanie, które awarie powinny zostać usunięte w pierwszej kolejności. Firmy utrzymaniowe z biernego wykonawcy zleconych zadań stały się aktywnym współuczestnikiem procesu utrzymaniowego, którego rola wykracza poza naprawę już zaistniałych usterek. Dzięki monitorowaniu infrastruktury oraz możliwości automatycznego generowania raportów z zarejestrowanych w systemie danych, mogą również zapobiegać eskalacji problemów technicznych i wyciągać wnioski usprawniające proces utrzymania. 

Co może wydawać się zaskakujące – realizacja kontraktów utrzymaniowych z wykorzystaniem oprogramowania ELDRO24 nie podnosi kosztów w stosunku do ich realizacji w sposób „standardowy”. Dzieje się tak, ponieważ umożliwia sprawniejsze planowanie i zarządzanie procesem utrzymania, zapobieganie awariom oraz odniesienie wynagrodzenia wykonawcy do rzeczywiście wykonanych czynności. Umożliwia również integrację urządzeń różnych marek i producentów, co znacząco obniża koszty wdrożenia. 

Dzięki rozwiązaniom IT takim, jak ELDRO24, infrastruktura drogowa wkracza w erę Smart City, poprawiając komfort i bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz sprawiając, że miasta stają się bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla mieszkańcom.

Podobne wpisy

Przeczytaj nasze inne artykuły o podobnej tematyce:

  • Otwarte Dane w świecie nowych technologii, niezmiennie stanowią jeden z głównych tematów rozważanych przez inżynierów. Pomimo postępu wciąż borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi udostępniania, bezpiecznego przesyłu czy w końcu ponownego wykorzystania danych przez programistów i obywateli.

    Zobacz cały artykuł
  • ELDRO TECHNOLOGIE nawiązało współpracę z Chmurą Krajową w zakresie usług związanych z korzystaniem i przenoszeniem danych oraz systemów do chmury.

    Zobacz cały artykuł
  • ELDRO TECHNOLOGIE uczestniczy w II etapie projektu INZNAK jako partner technologiczno-wdrożeniowy.

    Zobacz cały artykuł